เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดประชุมร่วมหารือสำหรับโครงการ Sustainable Management of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) II-SAP Implementation (FSP) และการประชุมติดตามการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขัน ของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืนภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต


เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดประชุมร่วมหารือสำหรับโครงการ Sustainable Management of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) II-SAP Implementation (FSP) และการประชุมติดตามการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขัน ของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืนภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากล  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทยาการสืบพัน...  232   วันที่ 5 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก...  81  วันที่ 8 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก...  73  วันที่ 6 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก...  71  ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เข้าร่...  71  ระหว่างวันที่ 1-2 ,15-17 และ 22-24 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร...  68  ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภู...  66  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ...  65  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ...  64  ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปร...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

     77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000    marinephuket@yahoo.com   0-7639-1138, 40   0-7639-1139