วันที่ 22-25 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติการดำน้ำสำรวจในโครงการวิจัยเรื่อง “การจมตัวของแท่งปะการังเทียมบริเวณกองปะการังเทียมขนาดใหญ่ในจังหวัดตรัง และการเปลี่ยนแปลงประชาคมสัตว์น้ำในกองปะการังเทียมขนาดใหญ่ บ้านเสียมไหม ต. เกาะสุกร อ. ปะเหลียน จ. ตรัง กปม 61-05-05”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต


วันที่ 22-25 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติการดำน้ำสำรวจในโครงการวิจัยเรื่อง “การจมตัวของแท่งปะการังเทียมบริเวณกองปะการังเทียมขนาดใหญ่ในจังหวัดตรัง และการเปลี่ยนแปลงประชาคมสัตว์น้ำในกองปะการังเทียมขนาดใหญ่ บ้านเสียมไหม ต. เกาะสุกร อ. ปะเหลียน จ. ตรัง กปม 61-05-05”  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ...  411   ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถา...  249  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทยาการสืบพัน...  186  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจ้างเหม...  178  ระหว่างวันที่ 28–31 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้...  161  วันที่ 1-2 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับศูนย...  157  ระหว่างวันที่ 9-11 และ 22-25 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภ...  154  ระหว่างวันที่ 7-11 และ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประม...  151  ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   128  ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

     77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000    marinephuket@yahoo.com   0-7639-1138, 40   0-7639-1139