ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามันโดยเรือสำรวจประมง 4 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ตามแผนการสำรวจเพื่อการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) และประกอบการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ทางฝั่งทะเลอันดามัน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต


ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามันโดยเรือสำรวจประมง 4 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้ตามแผนการสำรวจเพื่อการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) และประกอบการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ทางฝั่งทะเลอันดามัน  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ...  370   ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ...  350  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเม...  220  ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถา...  205  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป...  197  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจ้างเหม...  133  ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พน...  120  ระหว่างวันที่ 28–31 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้...  120  วันที่ 1-2 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับศูนย...  115  ระหว่างวันที่ 9-11 และ 22-25 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภ...  106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

     77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000    marinephuket@yahoo.com   0-7639-1138, 40   0-7639-1139