การปฏิบัติงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)


การปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด ตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 ในพื้นที่ จ.ตาก

และได้ตรวจยึด เครื่องมือข่าย ซึ่งผิดตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องฤดูปลาน้ำจืดวางไข่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!