การปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างฯ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)


การปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างฯ วันที่ 5  มิถุนายน 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก  กองตรวจการประมง  กรมประมง โดยนายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 3  คน ร่วมปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ไข่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

 ผลการปฏิบัติหน้าที่

 1.สร้างแหล่งเพิ่มสารอาหารในแหล่งน้ำโครงการ

2.สร้างกระชังอนุบาลสัตว์น้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโครงการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!