นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมง ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้าน

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมง ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้าน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-29  |   ข่าววันที่: 2020-09-28 |  อ่าน: 177 ครั้ง
 

วันนี้ (28 กันยายน 2563) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมง ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้าน ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน ผู้แทนจากองค์กรอิสระด้านประมง ผู้แทนจากภาครัฐ เข้าร่วมจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาการทําประมงพื้นบ้าน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,379)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,112) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,112) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,003) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (887) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (762) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (762) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (762) บริการดาวน์โหลด vector .. (761)  งานประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 31 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะสมาชิก).. (692)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (688) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ณ วัดละหารไร่ ตำบลหนองละลอ.. (581) (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบุญมา พนธนก.. (526) บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic.. (515) (ข่าววีดิทัศน์) วันนี้ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้.. (511) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนัก.. (431) (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (.. (402) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาหัวข้อ ทางออก..!! ร่วมหาทางออก ประมงทะเลไทย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ในรายการถ่ายทอดสด รวมใจ คนไทยไม่ทิ.. (394) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (390) นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) นายชำนาญ พงษ์ศ.. (379)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900