นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาหัวข้อ ทางออก..!! ร่วมหาทางออก ประมงทะเลไทย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ในรายการถ่ายทอดสด รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (สัญจร กรมประมง) ทางช่อง NBT

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาหัวข้อ ทางออก..!! ร่วมหาทางออก ประมงทะเลไทย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ในรายการถ่ายทอดสด รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (สัญจร กรมประมง) ทางช่อง NBT 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |   ข่าววันที่: 2020-09-14 |  อ่าน: 458 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาหัวข้อ ทางออก..!! ร่วมหาทางออก ประมงทะเลไทย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ในรายการถ่ายทอดสด รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (สัญจร กรมประมง) ทางช่อง NBT โดยมี นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายจตุรเทพ โควินทวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์กังวาลย์ จันทรโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการประมง คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา เพื่อร่วมกันหาทางออกประมงทะเลไทย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ณ ลานโพธิ์ กรมประมงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาหัวข้อ ทางออก..!! ร่วมหาทางออก ประมงทะเลไทย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ในรายการถ่ายทอดสด รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (สัญจร กรมประมง) ทางช่อง NBT โดยมี นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายจตุรเทพ โควินทวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์กังวาลย์ จันทรโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการประมง คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา เพื่อร่วมกันหาทางออกประมงทะเลไทย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร ณ ลานโพธิ์ กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,422)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,162) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,154) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,129) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (924) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (827) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (827) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (827) บริการดาวน์โหลด vector .. (775)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (754)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900