บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic รวมสุดยอด 5 เมนูจากกุ้ง "ทำง่าย ทานอร่อย"

    

  

 

 

สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง ปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามัน

(ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ Download )

สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน

ในทะเลอ่าวไทย ในพื้นที่บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (ปิดอ่าวไทย) 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ Download )

 

         

 

ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ Download )

    

 

 

 

สื่อ Infographic

 

          

 

      

 

       

                 

 

                             

 

           

 

             

 

 

               

 

                         

สื่อประเภทคำทักทายประจำวัน
 

คำทักทายประจำวัน ชุด covid-19 (DOWNLOAD)

คำทักทายประจำวัน ชุด วันนี้กินอะไรดี (DOWNLOAD)

คำทักทายประจำวัน ชุด ปลาไทยมีประโยชน์ (DOWNLOAD)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,004   ชุดสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์...  191  (ข่าววีดิทัศ)นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานถวายผ้ากฐินพร้อมเครื่อ...  189  (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    179  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  176  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  169  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  147  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    138  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  137  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    128

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ