(ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรและให้กำลังใจ พร้อมมอบอาหารสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

(ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรและให้กำลังใจ พร้อมมอบอาหารสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-22  |   ข่าววันที่: 2020-06-18 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ ณ วัดบูรพาพิสัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรและให้กำลังใจ พร้อมมอบอาหารสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรจาก ตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองขอน ตำบลปะอ่าว จำนวน 338 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ซึ่งท่านได้ส่งความห่วงใยและให้กำลังใจเกษตรกรทุกคน อีกทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และความมั่นคงทางอาหารสืบต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) .. (1,288)  แบบฟอร์มขอเอกสารเผยแพร่ออนไลน์ .. (833) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (805) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (781) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (679) งานประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 31 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะสมาชิก).. (652)  บริการดาวน์โหลด vector .. (625)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (276) กรมประมงแถลงข่าว “แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาวประมง.. (164) นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสวันค.. (163) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (153) (วีดิทัศน์) กรมประมง ประกาศปิดอ่าวอันดามัน 4 จังหวัด ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูปลามีไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563.. (148) (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (.. (145) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (140) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมง ผ่านช่องทางออนไลน์ Fisheries Shop ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฝ่าวิกฤต C.. (140) (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ .. (128) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้.. (125) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ.. (113) (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบุญมา พนธนก.. (111) นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมประมง.. (107)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900