(ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  กรุงเทพฯ

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

(ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  กรุงเทพฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-04  |   ข่าววันที่: 2020-02-04 |  อ่าน: 435 ครั้ง
 

วันนี้ (4 ก.พ. 2563)เวลา 9.00 น. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  กรุงเทพฯ
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) เพื่อให้ผู้ดำเนินการและผู้ปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและหลักการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพได้อย่างถูกต้อง โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำใบรับรองไปประกอบการยื่นคำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้อีกด้วย โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,424)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,163) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,154) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,131) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (925) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (827) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (827) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (827) บริการดาวน์โหลด vector .. (775)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (757)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900