(ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  กรุงเทพฯ

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

(ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  กรุงเทพฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-04  |   ข่าววันที่: 2020-02-04 |  อ่าน: 32 ครั้ง
 

วันนี้ (4 ก.พ. 2563)เวลา 9.00 น. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  กรุงเทพฯ
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) เพื่อให้ผู้ดำเนินการและผู้ปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและหลักการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพได้อย่างถูกต้อง โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำใบรับรองไปประกอบการยื่นคำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้อีกด้วย โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) .. (249)  แบบฟอร์มขอเอกสารเผยแพร่ออนไลน์ .. (137) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (133) กรมประมงแถลงข่าว “แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาวประมง.. (129) นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสวันค.. (114) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้.. (92) (ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ .. (72) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ.. (64) นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๗ ปี ณ อนุสาวรี.. (61) งานประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 31 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะสมาชิก).. (53)  (ประกาศ) กรมประมงประกาศให้ชาวประมงนำเรือที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ไปขึ้นทะเบียนเรือที่กรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (47) ข่าววีดิทัศน์ “รักษ์ทะเลชุมพร เพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน”.. (36) นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง เข้าร่วมพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว .. (36) (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (.. (32) (ข่าววีดิทัศน์) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารม.. (31) กรมประมง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (30) กรมประมง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี.. (29) กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จัดการประชุมสัมมนาประจำปี 2563 ณโรงแรม ริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร .. (29) (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งตรวจสินค้าประมง ภายใต้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง (Smart FSW).. (26) นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมประมง.. (25)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900