นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยงานภูมิภาค ในเขตจังหวัดยะลา

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยงานภูมิภาค ในเขตจังหวัดยะลา วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยงานภูมิภาค ในเขตจังหวัดยะลา โดยช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดยะลา และร้าน Fisherman Shop @Yala พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยมี นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมประมง ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานโดยขอให้ข้าราชการและบุคลากรมีความทุ่มเท และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ภารกิจช่วงบ่าย อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาพลวงชมพูคืนถิ่นที่ป่าบาลาฮาลา ในเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ต่อจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพบปะพูดคุยพูดคุยรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร

#กรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#FishermanShop

#FishermanShopYala

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารชุดปกติขาว   242   วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   223  สัตว์น้ำมีพิษ   165  DOF Diary ไดอารี่กรมประมง 2566   165  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ให้เกียรติกล่าวเปิด...  122  ทำไมต้องปิดอ่าวไทย   115  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  107  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัก...  105  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อ...  95  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัตว์น้ำไทย 2022 (...  86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ