ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ด้านการประมง) ประจำปี พ.ศ. 2565

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ด้านการประมง) ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่แม่น้ำปราณบุรี (บริเวณที่สาธารณประโยชน์ 24 ไร่) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ด้านการประมง) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบพันธุ์กุ้งทะเลให้แก่ตัวแทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดลุ่มน้ำปราณบุรี และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย กุ้งทะเล ปูม้า และปลากะพงขาว รวมจำนวน 293,000 ตัว จากนั้นให้เกียรติเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ประมงจากร้าน Fisherman Shop นิทรรศการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลินิกชาวประมง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวประมง และเกษตรกรที่มาร่วมงานครั้งนี้

#กรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#FishermanShop

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  733   ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเเละผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เน...  280   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบั...  228  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหว...  212  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ    206  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...  201  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการประมงร...  188  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวั...  160  นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเยี่ยมชมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที...  152  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมรับการตรวจประ...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ