ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) ที่วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบพันธุ์ปูทะเลให้แก่เกษตรกร จำนวน 200,000 ตัว ผ่านผู้นำชุมชน 12 ชุมชน และร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 1.1 ล้านตัว บริเวณคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลบางขุนเทียน

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ในครั้งนี้ กรมประมงดำเนินการปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 1,300,000 ตัว ซึ่งพันธุ์ปูทะเลเหล่านี้จะเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งที่พร้อมจะเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ทะเลบางขุนเทียน นำความเข้มแข็งมาสู่ชุมชนและอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้ยั่งยืนต่อไป

#กรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#คืนปูสู่ธรรมชาติ

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  761   ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหว...  247  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...  226  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวั...  219  วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   178  นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่ว...  127  สัตว์น้ำมีพิษ   126  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเย...  118  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...  100  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ