นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565 พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG"

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565 พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG" วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565 พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG" จากนั้นมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมง 2 เรื่อง ได้แก่ “ทำอย่างไรปลาทูถึงจะอยู่คู่ท้องทะเลไทย โดย นางเพราลัย นุชหมอน รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย โดย นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565 มีการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวม 9 สาขา ได้แก่ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาการประมงทะเล สาขาอาหารสัตว์น้ำ สาขาโรคสัตว์น้ำ สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ ผลงานวิชาการที่นำเสนอทั้งสิ้น 143 เรื่อง โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting รวมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube ช่องสถานีประมงต้นแบบ

#กรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารชุดปกติขาว   249   วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   232  DOF Diary ไดอารี่กรมประมง 2566   205  สัตว์น้ำมีพิษ   167  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ให้เกียรติกล่าวเปิด...  127  ทำไมต้องปิดอ่าวไทย   115  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัก...  113  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  109  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อ...  96  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัตว์น้ำไทย 2022 (...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ