พิธีแสดงมุทิตาจิต..ผู้เกษียณอายุราชการ กรมประมง ประจำปี 2564

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


พิธีแสดงมุทิตาจิต..ผู้เกษียณอายุราชการ กรมประมง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายสุวิทย์ คชสิงห์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสมเกียรติ กาญนาคาร ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวชมัยพร ชูงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้าราชการผู้เกษียณ ในปีงบประมาณ 2564 ร่วมสักการะและไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมประมง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต ต่อคณะผู้บริหารและข้าราชการ ที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2564 นี้

#กรมประมงร่วมส่งใจขอบคุณแด่ทุกท่านที่ร่วมสร้างตำนาน
#เกษียณอย่างเกษม #เกษียณสำราญ
#ผู้เกษียณอายุราชการกรมประมงประจำปี2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,029   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    191  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  181  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  177  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  177  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    153  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  145  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    143  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  128  ปิดอ่าวไทย 2565   123

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ