(ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะทางทะเล ประจำปี 2564

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


(ข่าววีดิทัศน์) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะทางทะเล ประจำปี 2564 วันที่ (28 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะทางทะเล ประจำปี 2564 แด่พลเรือตรี สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกฎหมาย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชุดเฉพาะกิจกองสอบสวนกลาง
อันเนื่องจากได้เข้าร่วมกับหน่วยงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะทางทะเล ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผลให้สามารถคืนพื้นที่สาธารณะทางทะเลให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้สำเร็จ
https://youtu.be/ROU2DCdZScM

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,029   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    191  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  181  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  178  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  177  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    153  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  145  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    143  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  128  ปิดอ่าวไทย 2565   123

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ