กรมประมง คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


กรมประมง คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 #รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ??

???? กรมประมง คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

1?? รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 “กรมประมงร่วมใจ ต้านภัยสู้โควิด”

https://youtu.be/R4xhmazRnno

2?? รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

“หนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม”

https://youtu.be/xMPoIbXfzKM

3?? รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

“ปลาของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวิต พิชิตความจน คนท่าข้าม”

https://youtu.be/GPvQ7hb2qco

4?? รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

“อนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล”

https://youtu.be/-lQpylkfZ2Q

นับเป็นความภาคภูมิใจของ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่น ปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่าง ๆ เคียงข้างเกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการด้านการประมง และประชาชน ให้มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บริการดาวโหลดไฟล์ภาพดิจิตอล   1,029   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    191  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมปร...  181  กรมประมง จัดกิจกรรมตลาด Fisherman Market ในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู...  177  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  177  กรมประมงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 30    153  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปร...  145  (ข่าววีดิทัศน์) กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market เป็นสัปดาห์ที่ 2    143  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  128  ปิดอ่าวไทย 2565   123

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ