การใช้ยาในสัตว์น้ำ : การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ EP.4

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


การใช้ยาในสัตว์น้ำ : การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ EP.4 กรมประมง..?แนะเกษตรกรใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างสมเหตุผล เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค? ?? ?? ??

?? คำถามที่พบบ่อย...ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "การใช้ยาในสัตว์น้ำ ?"

??????? พบคำตอบ...จากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำอย่างถูกกฎหมาย, การใช้ยาในสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสัตว์น้ำ

#การใช้ยาในสัตว์น้ำ

#ปลาป่วย

#วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ

?? ติดต่อสอบถามเรื่องสุขภาพสัตว์น้ำ ได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง โทร. 0 2579 4122

ในวันและเวลาราชการ

?? สามารถติดตามและรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องสถานีประมงต้นแบบ Playlist : การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

https://www.youtube.com/watch?v=BZTSF26wgec...

 

 

กดติดตาม ??(Subscribe) Youtube: สถานีประมงต้นแบบ เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  364   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    236  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  210  ปิดอ่าวไทย 2565   155  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...  151  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการปฏิบัติต...  139  ชี้เป้า !!! พาเหรดสินค้าสัตว์น้ำ ราคามิตรภาพ ส่งตรงจากชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกร...  136  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  132  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ...  126  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ