การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ #ปม.2

"ภาครัฐร่วมใจพัฒนาวิจัยเพื่อเกษตรกรไทย"

#กรมประมง #สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยการคิดค้น #หัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรใหม่ ในนาม "หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 2" พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้เกิดความยั่งยืนตลอดสายการผลิต

 

 รับชมคลิปวีดิทัศน์ 

Ep.1 การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2

คลิกลิงค์ https://youtu.be/askEGXD7NGs

 

Ep.2 การนำจุลินทรีย์ ปม. 2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้งทะเล

 

คลิกลิงค์ https://youtu.be/5y53q6zujgs

 

 

รายชื่อศูนย์ฯ ที่ผลิตจุลินทรีย์ ปม. 2

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-433216-8

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-320959 039-320968

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

จังหวัดระยอง โทร. 038-655191

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

จังหวัดตราด โทร. 039-510946

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-531-387

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-756625

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-770750 032-770820

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-661398

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร

จังหวัดชุมพร โทร. 077-657092 077-657093

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-255288

11. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-416180-1

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง (ศทช.สงขลา)

จังหวัดสงขลา โทร. 074-311895

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

จังหวัดสงขลา โทร. 074-536282

14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

จังหวัดปัตตานี โทร. 073-330631-2

15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง

จังหวัดระนอง โทร. 077-880907-9

16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

จังหวัดพังงา โทร. 076-490786 065-0487015 065-0487028

17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-510053 088-7651393

18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

จังหวัดกระบี่ โทร. 075-662059-60

19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

จังหวัดตรัง โทร. 075-274077-8

20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช (ศพก.นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-536157

21. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (ศสส.สงขลา)

จังหวัดสงขลา โทร. 074-335244-5

22. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี (ศพอ.ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี โทร. 038-326512

23. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล (ศพม.สตูล)

จังหวัดสตูล โทร. 062-0561999

#กรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง

#รองเหลิมฯเติมข่าวดี

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  413   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  238  ปิดอ่าวไทย 2565   189  เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   185  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...  173  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานรับมอบรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำน...  164  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิด...  157  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  153  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ...  152  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่...  151


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ