การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์ #ปม.2

"ภาครัฐร่วมใจพัฒนาวิจัยเพื่อเกษตรกรไทย"

#กรมประมง #สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยการคิดค้น #หัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรใหม่ ในนาม "หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 2" พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้เกิดความยั่งยืนตลอดสายการผลิต

 

 รับชมคลิปวีดิทัศน์ 

Ep.1 การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2

คลิกลิงค์ https://youtu.be/askEGXD7NGs

 

Ep.2 การนำจุลินทรีย์ ปม. 2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้งทะเล

 

คลิกลิงค์ https://youtu.be/5y53q6zujgs

 

 

รายชื่อศูนย์ฯ ที่ผลิตจุลินทรีย์ ปม. 2

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-433216-8

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-320959 039-320968

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

จังหวัดระยอง โทร. 038-655191

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

จังหวัดตราด โทร. 039-510946

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-531-387

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-756625

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-770750 032-770820

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-661398

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร

จังหวัดชุมพร โทร. 077-657092 077-657093

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-255288

11. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-416180-1

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง (ศทช.สงขลา)

จังหวัดสงขลา โทร. 074-311895

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

จังหวัดสงขลา โทร. 074-536282

14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

จังหวัดปัตตานี โทร. 073-330631-2

15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง

จังหวัดระนอง โทร. 077-880907-9

16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

จังหวัดพังงา โทร. 076-490786 065-0487015 065-0487028

17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-510053 088-7651393

18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

จังหวัดกระบี่ โทร. 075-662059-60

19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

จังหวัดตรัง โทร. 075-274077-8

20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช (ศพก.นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-536157

21. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (ศสส.สงขลา)

จังหวัดสงขลา โทร. 074-335244-5

22. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี (ศพอ.ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี โทร. 038-326512

23. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล (ศพม.สตูล)

จังหวัดสตูล โทร. 062-0561999

#กรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง

#รองเหลิมฯเติมข่าวดี

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดาวน์โหลดภาพผู้บริหารชุดปกติขาว   251   วิสัยทัศน์กรมประมง ปี พ.ศ. 2566 - 2570   234  DOF Diary ไดอารี่กรมประมง 2566   211  สัตว์น้ำมีพิษ   168  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ให้เกียรติกล่าวเปิด...  129  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัก...  118  ทำไมต้องปิดอ่าวไทย   116  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวั...  111  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่อ...  97  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัตว์น้ำไทย 2022 (...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ