วิธีการตรวจสอบทะเบียนยาสัตว์น้ำ ? : การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ EP.3

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


วิธีการตรวจสอบทะเบียนยาสัตว์น้ำ ? : การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ EP.3 กรมประมง..?แนะเกษตรกรใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค? ?? ?? ??

?? คำถามที่พบบ่อย...ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "วิธีการตรวจสอบทะเบียนยาสัตว์น้ำ ?"

??????? พบคำตอบ...จากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำอย่างถูกกฎหมาย

 

 

?? ลิ้งก์เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้เลขทะเบียนตำรับยาสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา https://www.fda.moph.go.th/

#วิธีการตรวจสอบทะเบียนยาสัตว์น้ำ

#ยาห้ามใช้ในกุ้ง

#เลขทะเบียนตำรับยา

?? ติดต่อสอบถามเรื่องสุขภาพสัตว์น้ำ ได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง โทร. 0 2579 4122

ในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  364   (ข่าววีดิทัศน์)กรมประมง เปิดพื้นที่จัด Fisherman Market ครั้งที่ 3    235  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงาน “ป...  210  ปิดอ่าวไทย 2565   155  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...  149  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองการปฏิบัติต...  139  ชี้เป้า !!! พาเหรดสินค้าสัตว์น้ำ ราคามิตรภาพ ส่งตรงจากชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกร...  136  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระร...  132  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ...  126  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่...  124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ