รองบัญชา พาชม Ep.3 เครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวบ้านทับปลา จังหวัดกาฬสินธุ์

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


รองบัญชา พาชม Ep.3 เครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวบ้านทับปลา จังหวัดกาฬสินธุ์ รองบัญชาพาชม “ความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น” Ep. 3 ท่านรองฯ บัญชา พาไปที่ชุมชนบ้านทับปลา ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ อพยพย้ายชุมชนมาปักหลักบริเวณริมเขื่อนลำปาว เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและทำมาหากิน ปัจจุบัน ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งทำการประมงปลาสร้อยขาวรายใหญ่ของจังหวัด ที่สามารถส่งขายทั่วภาคอีสาน ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำอย่างไร ให้คงความอุดมสมบูรณ์ กำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชน ด้วยวิธีอะไร ไปติดตามชมกันได้

????คลิ๊กชม ได้เลยครับ

?? ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ทาง youtube ช่องสถานีประมงต้นแบบ Playlist : รองบัญชา พาชม

กดติดตาม ?? ????(Subscribe) Youtube: สถานีประมงต้นแบบ เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป ??

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  727   ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเเละผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เน...  271   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบั...  225  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหว...  209  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ    199  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...  198  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมห...  193  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการประมงร...  183  นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และนายเฉลิมชัย สุวรรณ...  165  นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเยี่ยมชมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที...  150


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ