(ข่าววีดิทัศน์) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

(ข่าววีดิทัศน์) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |   ข่าววันที่: 2021-04-02 |  อ่าน: 126 ครั้ง
 

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๔) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามเสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ กรมประมง เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วย สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นปลาไทย จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง และปลากะโห้ รวม ๕๙๐,๐๐๐ ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นวันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๔) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามเสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ กรมประมง เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วย สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นปลาไทย จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง และปลากะโห้ รวม ๕๙๐,๐๐๐ ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง.. (1,505)  (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู.. (1,303) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ปี 2562.. (1,245) คู่มือ ชาวประมงพาณิชย์.. (1,218) แบบฟอร์มขอรับบริการงานด้านศิลปกรรมผ่านระบบออนไลน์.. (980) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (930) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (930) สื่อเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (E-book).. (930) (ข่าววีดิทัศน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า.. (879) บริการดาวน์โหลด vector .. (814) 

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900