ศูนย์คุ้งกระเบนฯร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera. โครงการจัดอบรมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้าง STARTUP ให้กับนิสิตสายวิทย์-สุขภาพ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์คุ้งกระเบนฯร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera. โครงการจัดอบรมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้าง STARTUP ให้กับนิสิตสายวิทย์-สุขภาพ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์คุ้งกระเบนฯร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera. โครงการจัดอบรมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้าง STARTUP ให้กับนิสิตสายวิทย์-สุขภาพ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี..คลิก

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น โดยมีการนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น ในรูปแบบเครื่องบำรุงผิว ต่างๆ เช่น เจลแอลกอฮอล์ เจลล้างหน้า สบู่ เซรั่มทาหน้า ครีมอาบน้ำ ครีมทาผิว และการแปรรูปเป็นเมนูอาหาร เช่น ข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่น น้ำพริกสาหร่ายพวงองุ่น แครกเกอร์กรอบ ขนมขาไก่พวงองุ่นอบกรอบ เป็นต้น

ซึ่งโครงการนี้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดในการสร้าง Start up เพื่อนำไปสู่การ Pitching idea ในอนาคตได้ มีการนำนวัตกรรมต่างๆ ที่ต่อยอดจากงานวิจัยมานำเสนอ ซึ่งการพัฒนาธุรกิจเริ่มต้นนั้นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม Business Model Innovation ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานวิจัยรองรับ และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสาหร่ายทะเล สร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเ... จำนวนผู้อ่าน 608  สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิ... จำนวนผู้อ่าน 429 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  จำนวนผู้อ่าน 256 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู... จำนวนผู้อ่าน 145 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่... จำนวนผู้อ่าน 138  "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน" เยี่ยมชม บริษัท เป็นเงินฟีดมิลล์ จำกั... จำนวนผู้อ่าน 138 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 136 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก... จำนวนผู้อ่าน 117 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือข่ายฯ “ยกระดับสาหร่ายทะเลไทย ให้ก้าวไกลสู่สาหร่ายโลก” ด้วยนวัตกรรม การเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพที่มั่นคง และใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือ... จำนวนผู้อ่าน 99 ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    รายละเอียด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120  email  kkbrdsc@hotmail.com  โทรศัพท์ 039-433216-8  FAX 039-433209  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6