ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เปิดตัว “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” ขยายผลองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ยง และการแปรรูปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง จ.จันทบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เยาวชน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เปิดตัว “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” ขยายผลองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ยง และการแปรรูปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง จ.จันทบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เยาวชน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เปิดตัว “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” ขยายผลองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ยง และการแปรรูปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง จ.จันทบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เยาวชน..คลิก

        งานประมง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (Sea Lettuce) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสาหร่ายสีเขียว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และพื้นที่ขยายผล

       “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” สามารถพบได้ตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ต และแหล่งหญ้าทะเล เป็นสาหร่ายที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และยังอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน A B C D E และ K และเกลือแร่สูง นอกจากนี้ สาหร่ายผักกาดทะเลยังมีกากใยสูงถึง 33 - 37 % ของน้ำหนักแห้ง จึงช่วยให้การขับถ่ายดี ป้องกันท้องผูก และการเกิดริดสีดวงทวารได้เป็นอย่างดี ดังนั้น “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” จึงจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น สาหร่ายเทมปุระ สลัดสาหร่าย สาหร่ายชุบแป้งทอด และแกงจืดสาหร่ายผักกาดทะเล

       และเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ “ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน จึงได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆดังนี้

1.ต้นพันธุ์สาหร่ายผักกาดทะเล

2.ฝึกอบรมวิธีการเลี้ยง

3.การแปรรูปสาหร่ายผักกาดทะเล

4.เมนูจากสาหร่ายทะเล

         โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง มีวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ มีความรู้ในการเลี้ยงสาหร่าย มีแหล่งอาหารปลอดภัยในพื้นที่ ช่วยเสริมสร้างโภชนาการที่ดี ต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล ยังสอดคล้องกับสภาพ “ ภูมิสังคม ” และวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งบ้านของพวกเขาอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน และแนวชายฝั่งทะเล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเ... จำนวนผู้อ่าน 609  สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิ... จำนวนผู้อ่าน 430 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  จำนวนผู้อ่าน 256 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู... จำนวนผู้อ่าน 145 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่... จำนวนผู้อ่าน 138  "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน" เยี่ยมชม บริษัท เป็นเงินฟีดมิลล์ จำกั... จำนวนผู้อ่าน 138 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 136 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก... จำนวนผู้อ่าน 119 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือข่ายฯ “ยกระดับสาหร่ายทะเลไทย ให้ก้าวไกลสู่สาหร่ายโลก” ด้วยนวัตกรรม การเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพที่มั่นคง และใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือ... จำนวนผู้อ่าน 99 ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    รายละเอียด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120  email  kkbrdsc@hotmail.com  โทรศัพท์ 039-433216-8  FAX 039-433209  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6