คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 

ศึกษาดูงาน


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยนางสาวพัชรา รัตนนิลวงค์ นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร บรรยายพร้อมนำเข้าชมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้าน ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ณ อาคารสิริพัฒนภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ในหัวช้...  418   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์...  234  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565   183  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ส...  173  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง...  152  รวมงาน ศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างปี 2530 - 2565   144  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  141  พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   126  กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราช...  115  คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายผลการดำเนินงานของศูนย...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ