พิธีเปิด ร้าน “Fisherman Shop @ Chanthaburi” ณ อาคารจำหน่ายสินค้า สิริพัฒนภัณฑ์ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


พิธีเปิด ร้าน “Fisherman Shop @ Chanthaburi” ณ อาคารจำหน่ายสินค้า สิริพัฒนภัณฑ์ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิด ร้าน “Fisherman Shop @ Chanthaburi” ณ อาคารจำหน่ายสินค้า สิริพัฒนภัณฑ์ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดร้าน “Fisherman Shop” ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM พร้อมกัน ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยการนำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งสดและแปรรูปของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านมาจำหน่าย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมง เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่กรมประมงให้การสนับสนุน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ในหัวช้...  381   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติ “งานวันกุ้งจันท์...  201  “ธนาคารปูม้า (บ้านเขาสำเภาคว่ำ)” หมู่ 9 บ้านหนองบัว ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุ...  166  ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร   164  คณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการ...  150  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565   146  ร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ   134  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนรอบศูนย์และพื้นที่ขยายผลในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ส...  132  รวมงาน ศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ระหว่างปี 2530 - 2565   117  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง...  115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ