งานส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมเยียนเกษตรกร

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


งานส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมเยียนเกษตรกร 

กิจกรรมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 งานส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ ในด้านการเพาะเห็ด รวมไปถึงเตรียมความพร้อมของเกษตรกร เพื่อรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต " โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ " ได้แก่ นายบุณณ์เมศ พลายคง บ้านประแกต หมู่ที่ 3 ตำบลสามพี่น้อง และนางสาวอำนวย เสน่ห์ บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...  241   ประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องม...  162  นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  133  กิจกรรมให้บริการคลินิกโรคสัตว์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile clinic)แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์ปร...  130  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา...  125  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่...  109  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง รายชื่อผู้...  105  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต...  100  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...  93  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ