“ปลูกหญ้าทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งจันทบุรี” ณ สะพานปลาสุดขอบฟ้า หาดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


“ปลูกหญ้าทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งจันทบุรี” ณ สะพานปลาสุดขอบฟ้า หาดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม  “ปลูกหญ้าทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งจันทบุรี” ณ สะพานปลาสุดขอบฟ้า หาดเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกของหน่วยงานและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการนี้นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยนายฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการประมงชำนาญการ นายพิชิตพล สิงห์ธนะ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล และสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่ท้องทะเล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  224   พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   174  โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภาย...  155  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...  155  บรรยายและสาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมส...  148  ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ...  144  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึก...  122  สาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แห...  116  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒน...  101  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพ...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ