ประชุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประชุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-05  |   ข่าววันที่: 2021-09-30 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ ฯ และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งนี้ประธานได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (3,034)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,259) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,008) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (864) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (797) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (795) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (779) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (765) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (741) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170