พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน่วยงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-05  |   ข่าววันที่: 2021-10-01 |  อ่าน: 108 ครั้ง
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน่วยงาน โดยเน้นเรื่องการดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน ของการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผล และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (3,040)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,267) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,011) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (866) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (804) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (800) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (783) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (770) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (747) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170