การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก

การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก 

 เผยเเพร่: 2017-11-25  |  อ่าน: 370 ครั้ง

 

ผลการวิเคราะห์ด้านการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิต ต้นทุนการผลิตและอัตรา ผลตอบแทนการลงทุนพบว่า อัตราการปล่อยที่ 3.5 ตัวต่อลิตร เป็นอัตราที่ดีที่สุดส้าหรับการทดลองนี้