นางสุจนีย์ พรโสภิณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่
    


นางสาวอภิรดี หันพงศ์กิตติกูล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายวีรพล เรืองศรี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

 140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ