ร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |   ข่าววันที่: 2021-09-21 |  อ่าน: 121 ครั้ง
 

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 95 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 แบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting พร้อมรับชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) บนโลกออนไลน์ครั้งแรก ภายใต้ธีม “DOF Moving forward together for Sustainability ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน ก้าวสู่ภาคการประมงที่ยั่งยืนปีที่ 95”

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (3,040)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,267) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,011) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (866) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (804) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (800) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (783) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (770) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (747) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170