พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |   ข่าววันที่: 2021-09-17 |  อ่าน: 82 ครั้ง
 

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน หมู่ที่ 1 บ้านนาสาร ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดแพร่ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 400,000 ตัว และมีกำหนดการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อยในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน 2564

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (3,033)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,259) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,008) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (864) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (797) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (795) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (779) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (765) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (741) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170