ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม
และ นายสมชาย วิบุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เป็นผู้นำเสนอ
ผลการศึกษาทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ชาวประมงพื้นบ้านจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่จดทะเบียนกับกรมประมง ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตทำการประมง และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใน
กรมประมง รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางภายในกรอบที่กำหนด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยฯ   170   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  170  เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรว...  159  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  151  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  150  เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกป...  149  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะกา...  148  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  143  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  135  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรประมง...  127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ