ปลูกต้นไม้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

ปลูกต้นไม้ 

ข่าว/กิจกรรม


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกป่าในโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ