มอบปัจจัยการผลิต (พันธ์ุปลานิล) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

มอบปัจจัยการผลิต (พันธ์ุปลานิล) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง 

บทความ


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) มอบหมายให้นางพิมพา อุดมรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิล) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 60 ราย รายละ 1,000 ตัว ในการนี้มีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอเเม่เปิน และประมงอำเภอแม่เปิน ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิล) ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ