สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 

จัดซื้อจัดจ้าง


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 

มิถุนายน 2563 รายละเอียด

พฤษภาคม 2563 รายละเอียด

เมษายน 2563 รายละเอียด

มีนาคม 2563 รายละเอียด

กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด

มกราคม 2563 รายละเอียด

ธันวาคม 2562 รายละเอียด

พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด

ตุลาคม 2562 รายละเอียด

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ