บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์


นางสาวอวยพร ปานเพชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุพัตรา คงสุวรรณ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกฤษดาวรรณ ณีสกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวภคอร รัตนเทพบัญชากุล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    


จ่าสิบเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
    


นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
(ชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

 ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ