ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2018-05-21  |  อ่าน: 769 ครั้ง

 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์)

(สถานีประมงแห่งแรกของประเทศไทย)

 

                 เดิมชื่อสถานีประมง (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2470 ณ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานีประมงน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย โดยสร้างขึ้นในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดซึึ่งสืบเนื่องมาจากการสำรวจของ ดร.ฮิวจ์ เอ็ม สมิท ชาวอเมริกันซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นได้จ้างมาสำรวจและเป็นที่ปรึกษาด้านการประมง ได้ออกสำรวจบึงบอระเพ็ดและได้รายงานผลการสำรวจเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2466 ว่าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการประมง เพราะว่าเป็นแหล่งพันธุ์ปลา เป็นทำเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพร่พันธุ์ ควรจะมีการบำรุงรักษาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา 

                 

                  ๒๕๐๒ สถานีประมง (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองบํารุงพันธุ์สัตว์น้ำ
                  ๒๕๑๒ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองบํารุงพันธุ์สัตว์น้ำ
                  ๒๕๑๘ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองประมงน้ำจืด
             ๒๕๓๐ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในแผนการปรับโครงสร้างโดยยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และมีสถานีประมงน้ำจืดภายใต้สังกัดดังนี้
                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
                     - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร
                     - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร
                     - สถานีประมงน้ำจ้ืดจังหวัดอุทัยธานี
 
๒๕๓๓ กรมประมงได้แบ่งสวนราชการตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ปีจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด และมีสถานีประมงน้ำจืดภายใต้สังกัดดังนี้

                      ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
                    - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร
                    - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร
            &n


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

 ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000