บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์มอบหมายให้จ่าสิบเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานเข้าร่วมพิถีถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสิทธิพล โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 ณ บริเวณภายในสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยนายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ตรวจราชการพื้นที่ ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้ำจืดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำปะปา ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ พร้อมด้วยนายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุพัตรา เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ พื้นที่บึงบอระเพ็ด เพื่อลงเรือตรวจการประมง ติดตามภารกิจของกรมประมง

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 มอบเกียรติบัตรแด่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 

เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 

ณ อาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯสระบ่อดินขาว อ.ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา ปลากะโห้ ตะเพียนขาว-ทอง และสร้อยขาว จำนวน 69 ตัว

วันที่ 29 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ร่วมกันปล่อยปลาอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อำเภอไพศาลี

วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) มอบหมายให้นางสาวอวยพร ปานเพชร นักวิชาการกรมประมงปฏิบัติการและนางสาวภคอร รัตนเทพบัญชากุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิลแดง) แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมงในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 26 ราย รายละ 1,000 ตัว ในการนี้มีนางสาวเพียงใจ แก้วจรูญ ประมงอำเภอท่าตะโก ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้วย

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจราชการกรม และนายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ชาวบ้านบึงบอระเพ็ดออกหาปลา พบลูกระเบิดขนาดใหญ่ M117 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ EOD กองบินตาคลี 4 เจ้าหน้าที่สายตรวจประมงบึงบอระเพ็ด และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเข้าพื้นที่ทำการตรวจสอบ พบระเบิดยังใช้งานได้ แต่ชนวนไม่สามารถใช้ได้แล้ว

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) และร่วมปลูกต้นพยุง จำนวน 2 ต้น บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) มอบหมายให้นางสาวอวยพร ปานเพชรนักวิชาการประมงปฏิบัติการและนางสาวภคอร รัตนเทพบัญชากุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศและปลาตะเพียน) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 40 ราย และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 58 ราย รายละ 1,000 ตัว  ในการนี้มีนายธชาทัช ธีรติเดชากุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวจารุวรรณ ใบกุหลาบ ประมงอำเภอหนองบัว เจ้าหน้าที่จากการยางเเห่งประเทศไทยสาขานครสวรรค์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้วย

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) มอบหมายให้นางสาวอวยพร ปานเพชรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 55 ราย รายละ 1,000 ตัว ในการนี้มีนางสาวชุลีพร เสมาทอง ประมงอำเภอบรรพตพิสัยและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้วย

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) มอบหมายให้นางสาวอวยพร ปานเพชรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาสวาย) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 127 ราย รายละ 1,000 ตัว ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลาสวาย) ด้วย

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 

***Cr.pics วันนี้ที่ปากน้ำโพ***

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกป่าในโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) มอบหมายให้นางพิมพา อุดมรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิล) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 60 ราย รายละ 1,000 ตัว ในการนี้มีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอเเม่เปิน และประมงอำเภอแม่เปิน ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิล) ด้วย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (981)  ประวัติหน่วยงาน.. (771) ทำเนียบผู้บริหาร.. (739) ปลาประจำหน่วยงาน.. (466) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (457) ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563.. (444) บทความ.. (413) ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (405) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครู.. (369) รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 .. (367) กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 .. (356) สไลด์โชว์.. (354) ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1 .. (315) ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน.. (292) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาของคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ.. (284) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) พร้อมหน่วยงานที่เก.. (279) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประธาน.. (264) โครงการกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดโดยชุมชนประมงมีส่วนร่วม อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์.. (253) ผู้บริหารศูนย์ฯ.. (253) วันที่ 4 กันยายน 2562 ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด 21.21 ม.รทก. น้ำจากแม่น้ำน่านเริ่มไหลเข้าคลองบอระเพ็ด (ระดับน้ำสูงกว่าธรณี ปตร. อบจ.นครสวรรค์) ตั้งแต่เวลา .. (247)