ข่าว/กิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์


  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,917)  ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,528) ประวัติหน่วยงาน.. (1,045) ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (688) ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563.. (681) ปลาประจำหน่วยงาน.. (663) รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 .. (617) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (611) จำหน่ายพันธุ์ปลา.. (603) ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน.. (568)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000