ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 

บทความ


ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ

โปรดติดต่อสอบถามก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียเวลา

เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๗๔-๕๐๒

พันธุ์สัตว์น้ำ

ชนิด

ขนาด

ราคาตัวละ

ปลานิล

2-3 ซม.

10 สตางค์

ปลานิล

3-5 ซม.

20 สตางค์

นิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 30 สตางค์
นิลแปลงเพศ 3-5 ซม. 50 สตางค์
  นิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม. 40 สตางค์
  นิลแดงแปลงเพศ 3-5 ซม. 60 สตางค์

 

ปลาไน

2-3 ซม.

10 สตางค์

ปลาไน

3-5 ซม.

20 สตางค์

ปลาตะเพียนขาว

2-3 ซม.

20 สตางค์

ปลาตะเพียนขาว

3-5 ซม.

30 สตางค์

 

ปลายี่สกเทศ

2-3 ซม.

20 สตางค์

 

ปลายี่สกเทศ

3-5 ซม.

25 สตางค์

ปลานวลจันทร์เทศ

2-3 ซม.

10 สตางค์

ปลานวลจันทร์เทศ

3-5 ซม.

20 สตางค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี 2564   249   กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ " 1 เมษายน 2565 วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน " ...  139  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา   131  ผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด   119  ประกาศกรมประมง "ฤดูน้ำแดง" 2565   86  ศปจ.นครสวรรค์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565   76  ศปจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการพัฒนาแหล่งน้...  54  ขอประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล   48  ศปจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเค...  17


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ