ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

ประวัติหน่วยงาน 

เกี่ยวกับศูนย์

 เผยเเพร่: 2018-05-21  |   ข่าววันที่: 2018-05-21 |  อ่าน: 776 ครั้ง
 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์)

(สถานีประมงแห่งแรกของประเทศไทย)

 

                 เดิมชื่อสถานีประมง (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2470 ณ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานีประมงน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย โดยสร้างขึ้นในพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดซึึ่งสืบเนื่องมาจากการสำรวจของ ดร.ฮิวจ์ เอ็ม สมิท ชาวอเมริกันซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นได้จ้างมาสำรวจและเป็นที่ปรึกษาด้านการประมง ได้ออกสำรวจบึงบอระเพ็ดและได้รายงานผลการสำรวจเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2466 ว่าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการประมง เพราะว่าเป็นแหล่งพันธุ์ปลา เป็นทำเลที่ปลาอาศัยเลี้ยงตัว วางไข่ และแพร่พันธุ์ ควรจะมีการบำรุงรักษาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา 

                 

                  ๒๕๐๒ สถานีประมง (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองบํารุงพันธุ์สัตว์น้ำ
                  ๒๕๑๒ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองบํารุงพันธุ์สัตว์น้ำ
                  ๒๕๑๘ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกองประมงน้ำจืด
             ๒๕๓๐ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในแผนการปรับโครงสร้างโดยยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และมีสถานีประมงน้ำจืดภายใต้สังกัดดังนี้
                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
                     - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร
                     - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร
                     - สถานีประมงน้ำจ้ืดจังหวัดอุทัยธานี
 
๒๕๓๓ กรมประมงได้แบ่งสวนราชการตามกรอบอัตรากําลัง ๓ ปีจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด และมีสถานีประมงน้ำจืดภายใต้สังกัดดังนี้

                      ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
                    - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร
                    - สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร
            &n


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (985)  ประวัติหน่วยงาน.. (776) ทำเนียบผู้บริหาร.. (739) ปลาประจำหน่วยงาน.. (469) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (459) ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563.. (444) บทความ.. (415) ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (408) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครู.. (370) รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 .. (369) กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 .. (356) สไลด์โชว์.. (354) ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1 .. (316) ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน.. (293) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาของคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ.. (284) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) พร้อมหน่วยงานที่เก.. (279) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประธาน.. (264) โครงการกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดโดยชุมชนประมงมีส่วนร่วม อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์.. (254) ผู้บริหารศูนย์ฯ.. (253) วันที่ 4 กันยายน 2562 ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด 21.21 ม.รทก. น้ำจากแม่น้ำน่านเริ่มไหลเข้าคลองบอระเพ็ด (ระดับน้ำสูงกว่าธรณี ปตร. อบจ.นครสวรรค์) ตั้งแต่เวลา .. (248)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000