ทำเนียบผู้บริหาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

ทำเนียบผู้บริหาร 

เกี่ยวกับศูนย์

 เผยเเพร่: 2018-05-24  |   ข่าววันที่: 2018-05-24 |  อ่าน: 740 ครั้ง
 

 

 

 

 

 

1.หลวงอนันต์  มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)                  2.หลวงมัศย  จิตรการ (ประสพ ตีระนันทน์)

เมษายน 2473 - มีนาคม 2474                                        มีนาคม 2474 - กันยายน 2474

   

                                                                                     

3.หลวงอนันต์  มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)                  4.ร.อ.อ.บุญช่วย  อินทรัมพรรย์

กันยายน 2474 - มกราคม 2475                                       มกราคม 2475 - กันยายน 2476

 

 

 

 

5.หลวงอนันต์  มัตสยพิทักษ์ (ชวน วรรธโรทัย)                   6.นายธน  ศีตะจิตต์

กันยายน 2476 - มกราคม 2477                                        มกราคม 2477 - กุมภาพันธ์ 2484        

 

    

      7.นายสงัด ไนคีตะเสน                                                8.นายเดช  จิตตา 

  (พลโท ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค)                                            กันยายน 2485 - กุมภาพันธ์ 2486

กุมภาพันธ์ 2484 - กันยายน 2485       

                             

                                                                                          

9.นายธน  ศีตะจิตต์                                                        10.นายเชิดชาย  อมาตยกุล

กุมภาพันธ์ 2486 - มกราคม 2490                                    มกราคม 2490 - มิถุนายน 2491

 

 

 

 

11.นายสนั่น  ร่วมรักษ์                                                     12.นายอำพล  พงศ์สุวรรณ

มิถุนายน 2492 - สิงหาคม 2495                                      กรกฎาคม 2495 - กรกฎาคม 2498

 

 

 

 

13.นายสวัสดิ์  บุญไทย                                                   14.นายอารีย์  สิทธิมังค์

สิงหาคม 2498 - เมษายน 2501                                       เมษายน 2501 - มีนาคม 2504

 

 

 

 

15.นายไหว  ภิญโญ                                                       16.นายบรรลือ  ลักษณะบุตร

มีนาคม 2504 - เมษายน 2508                                         เมษายน 2508 - เมษายน 2510

 

                                            

17.นายวีนัส  บุณยรัตนผลิน                                             18.นายบุญให้  ทองสมุย

พฤษภาคม 2510 - มีนาคม 2522                                      มีนาคม 2522 - กรกฎาคม 2524

 

 

 

 

19.นายปราโมทย์  สุวรรณศาสตร์                                      20.นายสวัสดิ์  บุญไทย

กรกฎาคม 2524 - กุมภาพันธ์ 2525                                   กุมภาพันธ์ 2525 - มกราคม 2526

 

 

 

 

21.นายประกอบ  รอดโพธิ์ทอง                                           22.นายเข็มชาติ  นิ่มสมบูรณ์

มกราคม 2526 - มกราคม 2527                                          พฤศจิกายน 2527 - ธันวาคม 2539

 

                                                                                        

23.นายวัฒนะ ลีลาภัทร                                                   24.นายสมหวัง พิมลบุตร 

ธันวาคม 2536 - ธันวาคม 2539                                        เมษายน 2540 - กุมภาพันธ์ 2542 

 

 

 

 

25.นายชัยศิริ ศิริกุล                                                        26.นายธราพันธ์ วัฒนะมหาตย์

กุมภาพันธ์ 2542 - สิงหาคม 2549                                     สิงหาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2551

 

 

 

 

27.นายถาวร จิระโสภณรักษ์                                            28.นายชุติพงค์ ว่องส่งสาร

19 กุมภาพันธ์ 2551 - 26 มกราคม 2553                            1 กุมภาพันธ์ 2553 - 31 ธันวาคม 2555

 

                                                                      

29.นายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์                                                  30.นายสันติ รังสิยาภิรมย์

2 มกราคม 2556 - 23 กุมภาพันธ์ 2559                               29 กุมภาพันธ์ 2559 - 13 กรกฎาคม 2559

 

                                                                       

31.นายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์                                                    32.นายวชิระ กว้างขวาง

15 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560                            11 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (988)  ประวัติหน่วยงาน.. (776) ทำเนียบผู้บริหาร.. (740) ปลาประจำหน่วยงาน.. (469) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (459) ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563.. (444) บทความ.. (415) ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (408) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครู.. (370) รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 .. (369) กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 .. (356) สไลด์โชว์.. (354) ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1 .. (316) ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน.. (293) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาของคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ.. (284) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) พร้อมหน่วยงานที่เก.. (279) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประธาน.. (264) โครงการกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดโดยชุมชนประมงมีส่วนร่วม อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์.. (254) ผู้บริหารศูนย์ฯ.. (253) วันที่ 4 กันยายน 2562 ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด 21.21 ม.รทก. น้ำจากแม่น้ำน่านเริ่มไหลเข้าคลองบอระเพ็ด (ระดับน้ำสูงกว่าธรณี ปตร. อบจ.นครสวรรค์) ตั้งแต่เวลา .. (248)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000