กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

ข่าว/กิจกรรม


วันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ พร้อมด้วยประมงอำเภอฯ หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ่พระมหากษัตริย์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ