วันสถาปนากรมประมงรอบปีที่ 96 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

วันสถาปนากรมประมงรอบปีที่ 96 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 

ข่าว/กิจกรรม


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัมนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ (บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ในแหล่งน้ำขนาดใหญที่สำคัญของไทย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ