ประวัติศูนย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

ประวัติศูนย์ 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2017-06-12  |   ข่าววันที่: 2017-06-12 |  อ่าน: 3,295 ครั้ง
 


ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 

          แรกเริ่มมีชื่อว่า “สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 2 กว๊านพะเยา” พื้นที่ก่อสร้างได้จากการเวนคืนโดย การจัดซื้อจากราษฎร ในปี พ.ศ. 2482-2484 พร้อมๆ กับการเวนคืนที่ดินในบริเวณกว๊านพะเยา การก่อสร้างสถานีฯ เริ่มดำเนินการ เมื่อ ก่อสร้างประตูน้ำแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2482 และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 สถานีฯ แห่งนี้เป็นสถานีฯ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมีนายสวัสดิ์ เทียมเมธ เป็นหัวหน้าสถานีฯ เป็นคนแรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมง (กว๊านพะเยา) เชียงราย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 จังหวัดพะเยาได้แยกออกมา จากจังหวัด เชียงรายทำให้สถานีฯ เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา และในปีงบประมาณ 2545 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างระบบราชการใหม่ ทำให้สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ที่อยู่ในครอบครอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

ส่วนที่ 1

 

     สถานีฯ เดิมมี 4 แปลง (ตามทะเบียนการครอบครอง สค.1) แปลงที่ 1 เป็นที่ทำการ มีเนื้อที่ 67 ไร่ แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 2 งาน 87 ตารางวา แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 1 งาน 90 ตารางวา แปลงที่ 4 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา    ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ  อาคารปลาบึก  ประตูระบายน้ำ  พระตำหนัก หลังที่ 1  พระตำหนัก หลังที่ 2  พระตำหนัก หลังที่ 3  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  อาคาร แสดงพันธุ์ปลา (aquarium) ระบบบำบัดน้ำเสีย และประตูระบายน้ำ บันไดปลาโจน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 

อาคารที่ทำการ อาคารปลาบึกและปฎิมากรรมปลาบึก ประตูระบายน้ำ
พระตำหนัก หลังที่ 1 พระตำหนัก หลังที่ 2 พระตำหนัก หลังที่ 3
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า พิพิธภัณฑ์ปลาบึก (aquarium)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 

      อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด  ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่  เป็นอาคารแบบตึกขึ้นเดียว  โครงสร้าง คสล.  โครงหลังคาเหล็กทรงสเปน  พร้อมอุปกรณ์  และตู้แสดงพันธุ์ปลาจำนวน  34  ตู้  งบประมาณการก่อสร้างวงเงิน  4,177,600  บาท  สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมกราคม  2536

          ภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลา  จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากในพื้นที่จังหวัดพะเยา  โดยรวบรวมจากกว๊านพะเยา  แม่น้ำอิง  แม่น้ำแม่ลาว  พันธุ์ปลาที่จัดแสดงไว้ในอาคารแสดงพันธุ์ปลา  มีประมาณ  69  ชนิด  เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30  โดยมีผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์ปลาเป็นหมู่คณะจากสถานศึกษา  กลุ่มเยาวชนต่างๆ  และบุคคลทั่วไป

 

 

 

 

ส่วนที่ 2

     ก่อสร้างภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ งบประมาณ 185 ล้านบาท ดำเนินการเมื่อปี 2534 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2536 พื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่  ประกอบไปด้วย อาคารปฏิบัติการ  โรงเพาะฟัก  และบ่อดิน

 

 

อาคารปฏิบัติการ โรงเพาะฟัก บ่อดิน

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์.. (3,295)  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (3,216) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,689) cpue.. (1,416) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,116) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (1,014) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (947) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (939) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (842) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (780) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (776) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (751) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (749) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (702) zoning.. (649) FMD 60.. (639) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (639) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. (627) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (582)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527