กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-25  |   ข่าววันที่: 2017-04-25 |  อ่าน: 622 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1(พะเยา) นำโดย นางโสภิศ  จตุรงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางขวัญจิรา  เจียมประเสริฐ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางศิริรัตน์  โลหะกิจ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับ นายอำนวย   โรจนอุดมพร ประมงอำเภอเมืองพะเยาและรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอแม่ใจ มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60 แก่เกษตรกรอำเภอแม่ใจ 64 ราย  จำนวนปลา  71,500 ตัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ โดยมีนายอำเภอแม่ใจ เป็นประธาน ในการมอบพันธุ์ปลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์.. (3,171)  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (3,098) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,657) cpue.. (1,366) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,095) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (990) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (927) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (921) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (830) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (762) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (757) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (736) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (724) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (677) zoning.. (632) FMD 60.. (632) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (622) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. (587) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (576)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527