เปิดร้านค้าที่ อบจ สมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


เปิดร้านค้าที่ อบจ สมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางภมรพรรณ  ฉัตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางยุวดี อุดมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี   นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม นายวิศิษฎ์  ขวัญดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมเปิดตลาด Fisherman Market ช่วยชาวประมงพื้นบ้านตามโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ภายใต้นโยบาย ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารทะเลสด สินค้าอาหารทะเลแปรรูป คุณภาพดีมีมาตรฐาน จากชุมชนประมงพื้นบ้าน กลุ่มอวนรุนเคย กลุ่มประมงพื้นบ้านปลาหลังเขียว  และผลิตภัณฑ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เอกสารทางวิชาการงานวิจัย   182   เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและวางพานพุ่ม    142  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์   115  ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่้ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ...  94  จุลินทรีย์ ปม.1 และสมุนไพรไทย ทางเลือกใหม่สำหรับป้องกันและรักษาโรคกุ้งทะเล   89  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่    88  การเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์ฯ   88  รวมพลังยับยั้ง EMS   85  เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช...  82  การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบน้ำหมุนเวียนแบบสมดุลชีวภาพ   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625